Tėvynės Sąjunga: taškuoti trojos arkliai

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ar ilgai Šimonytė dirbs Trojos arkliu nacionalistams? Tai rimtas klausimas, kuris akivaizdžiai kyla visiems po vakarykščio vidinio TS- LKD partijos balsavimo.

Tas balsavimas aiškiai rodo, kad šiai partijai iki „normalios” politikos, kurią ji skelbiasi daranti, dar labai toli. Tai yra labai skirtingų ideologinių frakcijų darinys.

Taigi, balsuodami už šią partiją žmonės išties nežino, už kokią politiką balsuoja.

Ar už labai neapibrėžtą „normalią” politiką (garbinga partija bendrai imant negali skelbti tokio tuščio šūkio — visos partijos yra normalios politikos, kaip jos supranta, šaukliai) ar už labai apibrėžtą ir aiškiai artikuliuojamą Lauryno Kasčiūno agresyviai nacionalistinę politiką, kurios turinys, beje, tikrai neatitinka Europos liaudies partijų, vienijančių senosios Europos krikščionis demokratus, politikos.

Pauliaus Saudargo vedamų krikdemų siūlomos politinės priemonės irgi nėra senosios Europos krikdemų mąstymo lauke, — tiesa, dėl išskirtinio P. Saudargo tingumo mes nežinome jo mąstymo asmeninio turinio (abejoju, ar toks egzistuoja) — tik žinome apie kai kurių jo grupelės žmonių totalius nuklydimus nuo europietiškos krikdemų politikos.

Ingrida Šimonytė dabar privalėtų labai aiškiai artikuliuoti esminius savo ideologinius principus.

Anksčiau jos skelbti šūkiai “Susitarkime pagaliau” dėl nežinia ko ar dabartinis „Normali (???) politika“ nėra jokia politika, tai tuščia demagogija taip bandant pritraukti visus ir kiekvieną, bet tokiems pigiems triukams turime Nausėdą. O Ingrida yra intelektualiai ir moraliai tikrai ne Nausėda.
Ingrida yra gyvas, nepalyginamai aukštesnio, nei G. Nausėda, lygio žmogus tiek savo prigimtiniu protu, tiek išsilavinimu, tiek politine patirtimi, kurį — viešai dar kartą pripažįstu — labai myliu.

L. Kasčiūno nacionalistai ir P. Saudargo krikdemai privalo atvirai savo rinkėjams pasakyti, kad laimėti rinkimus ne partijoje, o visoje Lietuvoje, jie gali tik apsimetę tuo, kuo nėra. Kitaip sakant, apsirėdę taškuotomis suknelėmis. Bet gi L. Kasčiūnas ir P. Saudargas „tikri” vyrai — tai suknelės jiems lyg tai būtų ne prie veido. 🙂

Visą savo politiškai sąmoningai įformintą gyvenimą (taigi, mažiausiai 35 metus) buvau nuosekli Vokietijos krikščionių demokratų ideologijos šalininkė. Būtent todėl niekada negalėjau būti nei Lietuvos krikdemų partijos nare, nei tapti neaiškaus kompoto vardu TS-LKD, kur vaisiai derinami su bulvėmis, žmogumi.

Oficialiai nesu ir nebuvau partinis žmogus. Vis dėlto labai norėčiau savo gyvenimą ir politinę karjerą baigti kaip sąžiningai savo pozicijas skelbiančios ir žmones gerbiančios partijos narė. Man patiktų, kad tai būtų Tėvynės Sąjunga.

Bet ta TS- LKD, už kurią atiduočiau galvą, tada turi aiškiai ir trumpai bei NUOSEKLIAI pasakyti, kokia Lietuva jiems atrodo būtų teisinga — ar Kasčiūno tautinė valstybė ar europietiška Lietuva, kur žmogus vertinamas nepriklausomai nuo daugelio išvestinių parametrų.

Išdrįskite pagaliau, Ingrida ir Gabrieliau Landsbergi, būti tikrais atvirais politikais, o ne kurkit užkulisinius, tegul ir nuoširdžius, žaidimus. Ir tepadeda mums Dievas, kuris visada padeda, kai gyveni su atvira širdimi. Strėlių toje širdyje vis tiek bus mažiau, nei Kristaus.

Dalinkitės.

Palikite Atsiliepimą