Priesakai sau: mano moraliniai imperatyvai

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dažnai esu kaltinama, kad keičiu pažiūras. Atsirado net tokių cinikų, kurie sako, jog iki išvažiuodama į Briuselį, kalbėjau kitaip. Žinoma, jie niekada nekonkretizuoja ir nepasako, ką kalbėjau kitaip, bet drąsiai kaltina mane nebūtomis nuodėmėmis.

Taigi, šiandien priminsiu vieną tekstą, kuris mano bloge buvo skelbtas dar 2016 m. birželio 29 dieną. Tada galutinai nusprendžiau palikti dėstymą ir pasišvęsti  politikai.  Tie iš jūsų, kurie gebate girdėti ir analizuoti (dovana, kurią žmogus užsitarnauja ilgai ir sunkiai mokydamasis) galėsite palyginti, ar tikrai galima mane kaltinti, kad keičiu savo vertybes, ir balsuoju priešingai tam, ką žadėjau. 

Mano asmeninis kelias, kuris neišvengiamai remiasi protu ir širdimi suvoktu Bažnyčios socialiniu mokymu, vis tiek reikalauja atviro santykio ir asmeninės peržvalgos. Svetimų minčių užuovėja gali būti puikus apdangalas, saugantis nuo atmetimo ir kritikos, vis dėlto autentišku gali būti tik priimdamas savo sprendimus. Tas veiksmas visada apima ir savitą pasaulio matymą, ir nuosavą gyvenimo patirtį, ir ateities, kurios norėtum savo valstybei, perspektyva.

Toliau išvardinti asmeninio politinio veikimo principai suformuluoti pagal kardinolo Pranciškaus Ksavero Van Thuanas 8 palaiminimus, skirtus politikams katalikams. 

1 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris suvokia savo vaidmenį pasaulyje.

Nuolat savo straipsniuose ir knygose atkreipiu dėmesį, kad nelogiška ir neleistina iš esmės vertybinį filosofinį mokslą — ekonomiką, pateikti kaip tikslią matematinių dogmų sankaupą. 

Bet koks ekonominis sprendimas yra vertybinis, tad politinis, apsisprendimas. Tai reiškia, kad kiekvienas politikas privalo aiškiai suvokti, kas realiai iš jo pasiūlyto ar patvirtinto sprendimo laimės, o kas už tai mokės. Labai dažnai toks bekompromisis atvirumas reiškia priešpriešą su aplinka, kurios žmogiškai norėtųsi išvengti.

Esu vadinama ekonomiste, nekenčiančia pensininkų, nors viso labo kaskart primenu, jog  didesnės pensijos šiuo metu veikiančioje Lietuvos ekonominėje sistemoje reiškia ir didesnius dirbančių šeimų mokesčius. Žinant, kad mokesčiai dirbuotojams yra ir taip  dideli, kad iš esmės neįvertintas vaikų išlaikymas ir ypač jų ugdymas,  didesnės pensijos galimos tik tuo atveju, jeigu realiai didėja darbo užmokestis. Kai atlyginimai neauga, tai didesnės pensijos įmanomos  tik didinat valstybės skolą (taigi, tikėtina, ateityje didinant mokesčius) arba  mažėjant dirbančių žmonių pajamoms, o neretai ir darbo vietoms. Taigi, ekonomikos „matematika“ pati savaime neatsako į vertybinį klausimą, kas geriau: didesnė pensija ar skurdesnis dirbantis žmogus ir prasčiau išsilavinęs jo vaikas. Konkrečiai aš spręsdama tokią dilemą  renkuosi dirbantį žmogų ir ateitį.

Savo rinkėjams esu pažadėjus paaiškinti argumentus, kurie nulemia mano balsavimą, ir tai nuolat darau jau penkeri metai. 

Asmeninis atsakas: ieškosiu tų sprendimų, kurie padės silpnesniesiems.  

2 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris yra patikimas. 

Augant skandalų politikos pasaulyje skaičiui, viešai informuoju, kodėl darau vienokį ar kitokį sprendimą. Sąmoningai apsprendžiu gyventi kukliau. Pasišvęsdama politiko karjerai įsipareigojau viešąjai veiklai visada teikti pirmenybę.  

Nepataikauju žurnalistams ir viešajai nuomonei, netgi jeigu už tai esu žeminama ir neteisingai puolama. 

Remiu oponentus, kai manau, kad jų pasiūlytas sprendimas geresnis, ir nepalaikau politinio sąjungininko vien remdamasi asmenine simpatija, juolab politiniu išskaičiavimu. 

Lietuvos ir pasaulio ekonomikos ir politikos reiškinius vertinu žvelgdama iš etikos, o ne etiketo perspektyvos. 

Asmeninis atsakas: iš toliau atvirai bei nuoširdžiai aiškinsiu, kodėl elgiuosi vienaip ar kitaip. 

3 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris dirba dėl bendrojo gėrio, o ne savo naudos. 

Šiuolaikiniame pasaulyje įprastas konfliktas tarp vadinamųjų tradicinių dorovės normų ir humaniškumo. Tokie moraliniai konfliktai politikui iškila tuomet, kai jis bando apsispręsti dėl gyvybės apsaugos ribų, moterų teisės vartoti kontraceptikus, nutraukti nėštumą, mažumų teisių ar paramos pabėgėliams. Fariziejai tokiems prieštaringiems klausimams turi vienprasmius drausme ir kontrole paremtus sprendinius. Vis dėlto  panašiose moralinėse akistatose remiuosi mylinčio ir gailestingo, o ne rūstaus ir kerštingo, Dievo veidu. 

Niekada neremsiu vien grubia ekonomine nauda paremto sprendimo. Pirmenybę skirsiu tiems, kurie iškelia kultūrą ir švietimą, tad žmonių ateitį; nepataikausiu rinkėjams, jeigu manysiu, kad jų norai neparemti jų asmeniniais įsipareigojimais; nepasiduosiu klerikaliniams reikalavimams drausti, neleisti ir visaip kitaip atimti iš žmonių teisę priimti savo sprendimus, kuriems kaip tikintis žmogus gal ir nenorėčiau pritarti. 

Asmeninis atsakas: vardan bendrojo gėrio įsipareigoju ir toliau ginti silpnesniuosius, net jeigu pataikavimas masėms ir būtų asmeniškai naudingas.

4 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris lieka ištikimas sau, savo tikėjimui ir rinkimų pažadams.   

Politika, paremta pinigais ir viešaisiais ryšiais, sutrauko sąsajas tarp realaus politiko ir jo rinkėjų, suteikia dideles galias įtakingiesiems, turtingiesiems ar tiesiog esantiems arčiau politikos. Įprasta, kad dalinami neįgyvendinami pažadai, nes jie yra pernelyg bendri ar, priešingai, naudingi itin siaurai grupei. Taip rinkėjų balsai perkami, jei ne dovanomis, tai saldžiu melu. Viešųjų ryšių politika naikina dialogą ir polemiką, ir gimdo nesusipratimus ar net nusikaltimus.

Asmeninis atsakas: ir toliau, kiek leis jėgos, stropiai vykdysiu tai, ką žadėjau. 

5 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris dirba vienybės vardan, o puolamas  atsiremia į Kristų.

Demokratijoje itin dažnai painiojamos vienybės ir vieningumo sąvokos, kas galiausia visada graso silpnesnei politinio dialogo pusei. Vis dėlto demokratija nėra daugumos diktatas, o priešingai, mažumos apsauga nuo minios valios.  

Pozicijas išgryninanti politinė kova suteikia galimybę rasti daugiau ar mažiau visiems priimtiną kompromisą. Jeigu nekovojama idėjomis parlamentuose, tada kovojama gatvėse.

Asmeninis atsakas: vienybės vardan kovosiu už pliuralizmą prieš tautos diktatą ar galingųjų valią. 

6 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris siekdamas pokyčių atsisako blogį vadinti gėriu ir vadovaujasi Dievo žodžiu. 

Atsigręžimas Evangelijos link reiškia suvokimą, kad Dievas griežtas galingiesiems ir tiems, kurie neabejoja savo teisumu. Jis labai jautrus ir šiltas kalbėdamas vargstantiems ir nuodėmingiems. Nusilenkdamas sužeistam ir kenčiančiam, o ne rinkai, nuosavybei ar neapykantai skleidi Evangelijos dvasią. 

Vargstantis ir pasimetęs nėra priemonė sielai gelbėti, jis Dievo plano tikslas. 

Asmeninis atsakas: visada prisiminsiu, kad vargšas, nuodėmingas ir kenčiantis Dievo akyse yra daugiau, nei aš.

7 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris girdi žmones prieš, per ir po rinkimų bei klausosi Dievą maldose. 

Prievolė visada rasti laiko tiems, kurie patikėjo atstovauti jų interesams, yra esminė. Tiesa, kartais sudėtinga vienodai nuosekliai išklausyti ir išgirsti visas puses, kurias gali paliesti priimamas sprendimas, ir rasti jų interesų balansą. 

Pripažįstu, jog po trijų dešimtmečių bandymų prisibelsti į užvertus protus ir aptingusias sielas, netekau jėgų ir manau, jog nebesugebu vykdyti pažado būti visiems vienodai dėmesinga. 

Pataikaudamas tingiems ir primityviems, nebetenki laiko ir jėgų padėti tiems, kuriems iš tikrųjų reikia paramos.   

Atsiprašau mąstančiųjų, jeigu jų balsai ištirpsta bukumo kakofonijoje, ir aš nebesugebu išgirsti protingų minčių.  

Asmeninis atsakas: prašysiu Dievo padėti, kad galėčiau įveikti dvasinę sausrą ir radikaliai mažinsiu atsakus į komentarus savo socialiniuose tinkluose.

8 palaiminimas. Palaimintas politikas, kuris nebijo tiesos ir žiniasklaidos, nes atėjus teismo dienai jis atsakys tik Dievui — ne žiniasklaidai.  

Bijau savęs visada ir nuolat, tad nėra šis dalykas man naujas. Bijau savo žmogiškosios prigimties, savo silpnumo, bijau tiek labai, kad dažnai atrodau perdėtai drąsi. Vis dėlto žinau, kad tiesa, kuri gali būti nemaloni, yra tai, kas padeda išlikti autentiška ir suteikia jėgų sutikti rytojų. 

Asmeninis atsakas:  niekada jokiomis aplinkybėmis nesakysiu to, kuo pati netikiu, ypač tuo atveju, kai tai man galėtų garantuoti didesnę naudą ar pripažinimą.

Dalinkitės.

Palikite Atsiliepimą