Kuo tikėti, kai nežinomųjų skaičius auga

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kiekvienas parlamentaras kasdien gauna daugybę įvairiausių žinučių iš žmonių, kuriems jis atstovauja. Ne išimtis ir aš. 

Tiesa, stebina žmonės, kurie, kaip labai tikiuosi, niekada už mane nebalsavo, vis dėlto pyksta, kad mąstau ir balsuoju ne taip, kaip jiems norėtųsi.

Kita vertus, gaunu ir žinučių, jog va žmogus už mane balsavo, bet daugiau jau niekada nebalsuos, nes jį nuvyliau. 

Mane kažkas papirko

Dažniausiai tokios žinutės neturi paaiškinimo, kas gi taip labai rinkėjui nepatiko, nors pastaruoju metu ateina ir žinių, jog esą tik Briuselyje ėmiausi aiškiai ir tiksliai atstovauti Stambulo konvencijoje skelbiamai smurto prieš moteris suvaldymo strategijai ar, tarkime, mažumų teisių klausimui.

Oponentų nuomone, tai esą reiškia, jog mane kažkas papirko ir aš elgiuosi prieš savo sąžinę. 

Pasižiūrime į mano rinkimų programą. Aiškiai ir nedviprasmiškai rašoma: „Tos pačios lyties asmenys, kurie laiko save šeima, irgi yra šeima; Lietuva ištikima įstatymo viršenybei ir žmogaus teisėms; atsakas dešiniajam populizmui ir autoritarizmui yra daugiau demokratijos; politikai privalo kabėti moralės, o ne ekonomikos kategorijomis; Lietuvos problema nėra laisvės perteklius, o priešingai — laisvės stygius.“

Nelieka vietos ir Dievui

Maža to, dar 2018 metų vasarą viešai savo rinkimų programoje skelbiau, jog privalu užkirsti kelią klerikalizmui Lietuvoje. Apie tai, beje, nuolat (pastarąjį sykį praėjusį sekmadienį) kalba ir Popiežius.

Kietaširdė vien šaltam įstatymui pajungta sąmonė, kurią sulaužyti ir atėjo Išganytojas, irgi įkalina ritualuose. Kai fariziejai priekaištavo, kad Jėzus per šabą darąs tai, kas draudžiama, jis atsakė: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mt 2, 27–28). 

Evangelija liudija, kad jei laikantis įstatymo pamirštamas gyvas žmogus, atstumiamas Kristus. Jei trūksta meilės ir vietos artimui, nelieka vietos ir Dievui. 

Viešpaties meilės pažadas

Taigi patinka tai oponentams ar ne, kalbu tik tai, ką kalbėjau visą laiką ir atstovauju toms vertybėms, kurios man brangios ir kurioms atstovausiu ir toliau. 

Esu Romos katalikė. Taip, esu krikščionė, bet, pabrėžiu, esu Romos katalikė, o tai reiškia, jog remiuosi į Viešpaties meilės pažadą, kurį Evangelijoje atnešė Jėzus, o ne į šaltas Biblijos eilutes, neretai grįstas stabmeldišku akis už akį principu. 

Kartu gerai žinau, jog mano teisė laisvai praktikuoti savo Romos Katalikų tikėjimą paremta sąžinės laisvės principu, kuris yra viena iš liberalios demokratijos atramų.

Tikėti esant valstybinei religijai ar privalomam ateizmui, žinoma, galima, bet tada laukia persekiojimas, malda pogrindyje arba lageryje. Ir tai Lietuvoje labai puikiai prisimena daugybė žmonių, kurie nuėjo sunkų tikinčio žmogaus kelią sovietinėje distopijoje.

Prašo nepalaikyti

Tiek apie moralinius sprendinius. Dabar šiek tiek praktiškesni klausimai, kurių irgi randu rinkėjų laiškuose. 

Vieną tokį laišką gavau šiandien. Jo autorius kreipiasi prašydamas manęs nepalaikyti Europos Parlamente vyksiančio balsavimo, kuriuo numatoma, jog sprendimas dėl skaitmeninio vakcinavimo paso įvyktų ypatingos skubos tvarka. 

Pagal reglamentus, pripažinus, jog šis klausimas turėtų būti svarstomas ypatingos skubos tvarka, jau balandžio mėnesį galėtume turėti jo aprašus ir pradėti realų darbą, kuris paspartintų keliones, padėtų verslui.

Rinkėjas, gyvenantis Airijoje (tiesa, laišką pasirašo tautietis lietuvis) kategoriškai reikalauja manęs nepalaikyti Skaitmeninio žalio sertifikato reglamento, nes, kaip jis tvirtina, tai būtų „pavojingiausias laisvės ir judėjimo laisvės precedentas nuo pat Airijos laisvos valstybės atsiradimo.“ 

Pažeistų ir Lietuvos laisvę

Kadangi, kaip jau minėjau, laišką parašytą lietuviškai pasirašė lietuvis, manau, jis yra įsitikinęs, kad toks sertifikatas pažeistų ir Lietuvos laisvę. 

Kokie argumentai? Minimas ne vienas. 

Pirma, teigiama, jog „[N]ėra jokių įrodymų, kad vakcinacija sustabdytų SARS-cov-2 perdavimą“. Akivaizdu, jog tokia tezė, kuriai, remiantis elementaria matematine logika, prieštarauti sudėtinga, vis dėlto neturi jokio ryšio nei su Airijos ar Lietuvos laisve, nei su sertifikatu, kuris, kaip visur pabrėžiama, kuriamas tam, kad būtų palengvintos kelionės. 

Antra, primenama, jog „[V]isos vakcinos vis dar yra tik 3 fazės, todėl neturi ilgalaikių tolesnių duomenų apie saugumą ar neigiamą poveikį.“ 

Ir šiuo atveju sudėtinga suvokti, kaip toks dalykas pažeidžia valstybių laisvę. 

Nerišlios įžvalgos 

Vakcinos, kaip rodo tyrimai, padeda sumažinti sunkių atvejų, susirgus palengvina ligą ir suteikia galimybę gyventi laisviau. Taigi, manau, priešingai, nei bandoma įrodyti, laisvės lauką tik išplečia.

Trečia, laiško autorius primena, kad „[V]isiems gamintojams buvo atlyginta už visas nepageidaujamas reakcijas, įskaitant tiesioginę ir ilgalaikę reakciją, todėl jie neturi paskatos būti nei teisingi, nei aktyvūs sprendžiant bet kokias problemas.

Visi gamintojai turi kelis ieškinius dėl sukčiavimo kitais vaistais. Kas priverčia galvoti, kad rado vakcinų moralę?“

Dabar jau galutinai paaiškėja, jog rinkėju prisistatęs žmogus išties tik pasinaudojo „Google“ vertėju ir net neperskaitęs, ką pasirašo, drąsiai platina nerišlias įžvalgas. 

Elementarus padorumas

Tiesa, galima įtarti, jog laiško autorius (ar tie, kurių laišką jis platina) tikrai esant progai moralę pamintų. Deja, bet taip be jokių faktų kitus juodina tik tie, kurie net neįsivaizduoja, kad egzistuoja elementarus padorumas. O toks padorumas, tvirtai tikiu, būdingas absoliučiai daugumai pasaulio žmonių.

Ketvirta, rašoma, jog „masinė vakcinacija gali padidinti ligų plitimą, kaip pastebėta Filipinuose taikant „Dengvaxia“. Vėlgi, o kaip čia tas ligų plitimas Filipinuose su kažkokiu neaiškiu tirpalu gali Airijos laisvę naikinti? 

Jaudinasi žmogus ir todėl, kad „kai kurios vakcinos pagrįstos genų modifikavimu“, tad „niekas neįsivaizduoja, kas nutiks ateityje juos vartojantiems žmonėmis“. Esu jau abu kartus paskiepyta tokia vakcina, taigi turėsiu galimybę labai artimai sužinoti, kas gi ištiks. Būtinai ir jums papasakosiu. Nors ir vėl, o kaip tai siejasi su Airijos laisve? 

Laiško autorius vėl ir vėl gąsdina skiepais, reglamentais, kurie panaikintų Airijos laisvę, tik aš niekaip nesuprantu, kodėl taip nerimaujama būtent dėl Airijos, pamirštant kitas 26-ias Europos Sąjungos valstybes nares.

Išbristi iš neapibrėžtumo

Negana to, argumentuojama, kad skaitmeninis sertifikatas esą pažeistų Sutarties dėl Europos Sąjungos 191-ąjį straipsnį, kuriame akcentuojama prievolė saugoti europiečių sveikatą. 

Na šiuo atveju mąstau priešingai: nors joks dokumentas (juolab skaitmeninis) sveikatos negarantuoja, bet vakcinacija padidina galimybes greičiau išbristi iš ekonominio ir socialinio neapibrėžtumo ir tikrai suteikia galimybes geriau jaustis bei mažiau kentėti susidūrus su liga. 

Punktų dar ne vienas. Visi jie tiek pat nelogiški, tad, kaip suprantate, nebetęsiu. 

Tiesa, pacituosiu dar vieną punktą, punktą, kuris atskleidžia visą laiško autoriaus cinizmą. Paskubomis verstame tekste rašoma: „Priversti „Žaliąją perėją“ yra tas pats, kas nacių primesti kelionės dokumentus žydams. Tai pažeidžia žmogaus teises į keliones, susirinkimus, privatumą, sąžinę ir laisvą bei pagrįstą sutikimą.“

Komentuoti lyg ir nebėra ko. 

Kaip galėtų pažeisti teises?

Nesugebu suvokti, kaip dokumentas, kuris europiečiams suteiktų teisę laisviau judėti, pažeistų jų teises į keliones, susirinkimus ar — o, siaube! — sąžinę. 

Taigi, be jokios abejones, šiandien balsuosiu už tai, kad visi turėtume daugiau galimybių keliauti, įveikti mus dabar įkalinančias sienas, balsuosiu už tai, kad atgimtų dėl pandemijos labai nukentėjęs turizmo verslas ir tūkstančiai žmonių, kurie ilgus metus mums visiems kūrė įdomesnį gyvenimą, o dabar liko be darbo ir pajamų , galėtų vėl imtis darbo.

Kol kas negaliu parašyti galutinių balsavimo rezultatų (tai padarysiu rytoj), bet tikrai tikiu, kad absoliuti dauguma europarlamentarų balsuos dėl rezoliucijos apie Europos Sąjungos turizmo ateitį ir paragins valstybes nares turizmo ir kelionių sektorius įtraukti į ekonomikos gaivinimo planus bei nustatyti laikinas pridėtinės vertės mokesčio lengvatas šioms paslaugoms. 

Nepamiršti žmonių su negalia

Europos parlamentas taip pat tikrai parems siūlymą kurti bendrus pasiskiepijusių žmonių pažymėjimus, kurie leistų atgaivinti keliones.

Beje, šiandien pasirašiau ir grupės parlamentarų laišką, kuriame paraginau Europos Komisiją kuriant skaitmeninius judėjimo dokumentus nepamiršti specifinės žmonių su negalia padėties. Būtina, jog ir europiečiai su negalia turėtų realias galimybes gauti šį dokumentą. Privalu padaryti taip, kad jeigu jie dėl savo padėties negali būti vakcinuojami, vis tiek neprarastų teisės į judėjimo laisvę. 

Kaip minėjau, įvairiausių prašymų, kreipimusi ir pasiūlymų per pastaruosius šešerius metus, kuriuos esu  politikoje, skaičiau labai daug. Puiku, kad žmonės rašo, siūlo ir prašo padėti. 

Skaitau, ką parašote

Vis dėlto, kai rašysite man, prisiminkite, kad aš skaitau, ką jūs parašote, ir mąstau, o ką išties norėjote pasakyti.

O tai reiškia, nesitikėkite, kad pulsiu vykdyti visokius kliedesius gimstančius darbo, matyt, neturinčiose galvose, bet tikrai bandysiu išgirsti visus logiškus ir daugeliui gerovę užtikrinančius siūlymus. 

Dalinkitės.

Palikite Atsiliepimą