News Focus

Highlights - B


Focus Grid

Listing: Modern

Listing: Grid Overlay

Listing: Tall Overlay

Listing: Blog

Listing: Timeline

Listing: Classic

Lietuvos Televizija, pirmi debatai. Tarp nuobodulio ir svetimos gėdos: klausimai po pirmo klausimo

0

Vakar, kas matėte vyko pirmieji prezidentiniai debatai. Pirma, dar kartą galime įsitikinti, koks abejotinas E. Jakilaičio „profesionalumas“. Iškeltas klausimas yra esminis, bet tikrai per minutę neįmanoma suformuluoti prasmingo logiško atsakymo. Paraštėse liks (o atsakymai ir rodo, kad liko) ne tik pats tikslas, bet ir tai, kas gerokai įdomiau – o kodėl tas tikslas kandidatui matosi būtent toks? Kokie geopolitiniai ir/ar kiti veiksniai lemia tokią ar kitokią kandidato matomą ir formuojamą įtampų, kurias būtina įveikti, ašį? Ne koks tikslas, o KODĖL toks tikslas – jau būtų tikrai gerokai įdomiau ir prasmingiau, ir prelegentams būtų gerokai sudėtingiau nukrypti nuo temos. Antra, analizuoju tik…