Autorius Matas Maldeikis

Matas Maldeikis

Lietuvos Respublikos Seimo narys, ilgametis Seimo atstovas Europos Sąjungoje.